اقامه نماز ولی بر پیکر عمّار

داغی که با داغی تازه می شود، بعد از گذشت یک سال هنوز داغ مالک اشتر انقلاب بر دلها کهنه نشده.
و انگار دلمان نمی خواهد باور کنیم که سردار این روزها ما را از آسمان می بیند.
هنوز در تب و تاب آسمانی شدن سرداریم که درست در همان تاریخ رفتنش میزبان عمار می شود.
شاید این داغ ها آتشی است که آب دیده مان کند برای نبرد نهایی. شاید این داغ ها آتشی است که میخواهد از آهن سرد وجودمان تیغی بسازد برنده در دستان علی.
حالا عمّار هم مهمان مالک اشتر شده ما مانده ایم و ، ولی هیهات که دوباره علی فریاد عینه عمار کشد.
فیلم اقامه نماز رهبر انقلاب بر پیکر عالم ربانی، فقیه و حکیم مجاهد، آیت‌الله مصباح یزدی.

 

پایگاه اطلاع رسانی kHAMENEI.IR