انسان 250 ساله (حلقه سوم)

معرفی کتاب

انسان 250 ساله (حلقه سوم)انسان 250 ساله (حلقه سوم)

این کتاب، سومین حلقه از مجموعه حلقات انسان 250 ساله و تکمیل‌کننده مباحث حلقه‌های اول و دوم است. مباحث کتاب برای عموم علاقه‌مندان آشناییِ دقیق با زندگی ائمه علیهم‌السلام، مفید است.

برای تنظیم این کتاب قریب 700 سخنرانی خوانده و بیش از 260 تای آنها برای استفاده در کتاب، انتخاب شد. موضوع کتاب همان موضوع کتاب حلقه دوم است لکن مباحث مطرح در آن تحلیلی‌تر و از نظر تاریخی، رویدادهای جزئی‌تر و بیشتری را پوشش داده است. توصیه ما این است که انسان 250 ساله (حلقه سوم) بعد از خواندن حلقه دوم مطالعه شود.

حلقه دوم

ساختار کتاب با حلقه دوم کمی متفاوت است. مباحث آن در یک بخش مباحث مقدماتی و چهار فصل ـ در مجموع ذیل 76 زیرفصل ـ ارائه شده است. چهار فصلِ کتاب منطبق است بر تقسیم‌بندی چهارگانه دوران 250ساله امامت، توسط حضرت آیت الله خامنه ای.

دوره اول

دوره اول، شرح وقایع سی‌ساله پس از رحلت پیامبر اکرم و چگونگی موضع‌گیری امیرالمومنین، در این دوران است.

دوره دوم

دوره دوم به بررسی وقایع دوران خلافت امیرالمومنین و حکومت شش‌ماهه امام حسن مجتبی می‌پردازد. این دوره از آنجا که تنها دورانی است که ائمه زمام امرِ حکومت را در دست داشته‌اند؛ از اهمیت بالایی برخوردار است.

دوره سوم

دوره سوم، با حادثه مهم صلح امام حسن در سال 41 هجری آغاز می‌شود. و با قیام حسینی در سال 61 هجری پایان می‌پذیرد. بررسی دلایل وقوع این دو حادثه، بررسی شرایط جامعه در آن دوران، و درس‌ها و عبرت‌های آنها، ازجمله مباحث مطرح ذیل وقایع این دوران است.

 دوره چهارم

دوره چهارم به بررسی نقش هشت امام دیگر و تلاش ایشان برای تشکیل حکومت اسلامی و موانعی که بر سر راه ایشان وجود داشته، می‌پردازد.

این کتاب سه ضمیمه بسیار مفید شامل پی‌نوشت‌هایی در توضیح برخی وقایع تاریخی، نمودار تاریخیِ وقایعِ دوران امامت و نقشه‌های مرتبط با این دور است.