اهل بیت (ع) هم معدن اسرارند هم ظرفیت آنها فوق این حرف ها ست

اهل بیت (ع) هم معدن اسرارند هم ظرفیت آنها فوق این حرف ها ست اهل بیت (ع) هم معدن اسرارند هم ظرفیت آنها فوق این حرف ها ست

جابر جوفی از اصحاب سر امام باقر و امام صادق (علیه السلام) شصت هزار حدیث فقط از امام باقر (علیه السلام) داشت .
و اکثر این احادیث هم جزء احادیث سر بود که امام فرموده بود به کسی نگو.
یک وقت رفت خدمت امام باقر گفت: آقا من دارم منفجر می شوم؛
شما فرمودید به کسی نگو من دارم دیوانه می شوم، چی کار کنم؟
امام باقر (ع) فرمود: برو بیرون فلان جا مثلا بیابان چاله ی بکن به زمین بگو که یک کم سبک بشی. یک مقدار راحت بشی.  اهل بیت (ع) هم معدن اسرارند هم ظرفیت آنها فوق این حرف ها ست ؛ هم اگر یک جایی نخوان بدونن نمیدانند.
این یک کلید هست ، اگر هر جا تو روایات دیدید که گفتند : نمیدونیم .
مثلا ما زمان ظهور را نمیدانیم کی هست . این از این باب است که .أن الأئمة ع إذا شاءوا أن يعلمو. وقتی بخواهند هیچ چیز از ایشان پنهان نیست.
خدایا به حق این اهل بیتی که تو انتخابشان کردی برای اسرار خودت. خوب یکی از اسرار اللهی وقت ظهور است.
اینها اینجور نیست که اگه بخوان ندونن. یک جای اگر گفتند نمی دونیم مصلحت نیست.