روایاتی از زندگی و رشادت‌های جوان ترین شهید مدافع حرم

کتاب بیست سال و سه روز روایاتی از زندگی و رشادت‌های جوان ترین شهید مدافع حرم

روایاتی از زندگی و رشادت‌های جوان ترین شهید مدافع حرم سید مصطفی موسوی
این کتاب جلد دوازدهم از مجموعه مدافعان حرم و نوشته سمانه خاکبازان است که در انتشارات روایت فتح به چاپ رسیده است.

در بخشی از کتاب می خوانیم:

وقتی خیال سیدمصطفی راحت شد که مادر سراغ کارهایش رفته، برگۀ دومی را از لای کتابش بیرون کشید و به آقا سید داد و گفت: «رضایت‌نامه دومم، امضا می‌کنی؟» آقا سید لبخندی زد و گفت: «ای کلک، فکرش رو می‌کردی مامان بیاد نه؟» سیدمصطفی لبخندی زد و به امضایی که آقا سید پای برگه می‌انداخت، نگاه کرد و گفت: «به مامان نگو، باشه؟» آقا سید نگاهی به چهرۀ خندان پسرش انداخت و گفت: «حالا که امضا کردم و خیالت راحت شد، بگو چرا این‌قدر اصرار داری بری؟ برو دانشگاه و درس بخون. الان مملکت ما به آدم‌های تحصیل‌کرده بیشتر احتیاج داره. جنگ حالاحالاها هست.» چهرۀ سیدمصطفی جدی و لحنش جدی‌تر شد. نگاهی به چشمان آرام پدر انداخت و گفت: «شاید جنگ حالاحالاها تموم نشه؛ اما ممکنه من عوض بشم. هیچ تضمینی نیست که پنج سال دیگه، دو سال دیگه که درسم تموم شد، اون موقع هم همین آدم باشم.»
خرید کتاب روایاتی از زندگی و رشادت‌های جوان ترین شهید مدافع حرم