طرح کلی اندیشه اسلامی در قرآن(حاصل سلسله جلسات حضرت آیت‌الله سید علی خامنه‌ای)

معرفی کتاب طرح کلی اندیشه اسلام در قرآن

معرفیکتاب 

طرح کلی اندیشه اسلامی در قرآن 

این کتاب ، حاصل سلسله جلسات حضرت آیت‌الله سید علی خامنه‌ای، رهبر معظم انقلاب، با موضوع اندیشه اسلامی در قرآن در ماه رمضان سال ۱۳۵۳ می باشد.

مطالب این کتاب در جلسات ضبط شده و پس از گذشت 40 سال. در سال 1392به چاپ رسید.

 

ویژگیها :

1- مبتنی بر متن قرآن
2- مطالب کاملا به صورت ساختار یافته بوده و نتیجه آن ایجاد یک نظام فکری برای خواننده هست.
3- گشودن پنجره های جدیدی از مفاهیم رایج مثل توحید و تقوا و ولایت و…

 مطالعه این کتاب رو به همه مسلمان جهان توصیه می‌کنیم. این کتاب ارزش بارها و بارها خواندن را دارد. بسیار مبنایی و عمیق هست و هر آنچه که برای زندگی کردن و ‌آشنایی با وظایف خود به عنوان یک مسلمان نیاز دارید در این کتاب مطرح شده است.

بنده یک ماه رمضان در مسجد امام حسن مشهد سخنرانی مستمر سی جلسه ای داشتم آن زمان به ضبط سخنرانی ها خیلی اهمیت داده نمی شد. امام استثنائاً همه این سخنرانی ها ضبط شده است.(4/4/1381)

اینها پایه های فکری برای ایجاد یک نظام اسلامی بود. اگرچه ما آن موقع امیدوار نبودیم که نظام اسلامی شش، هفت سال دیگر محقق شود. می گفتیم اگر پنجاه سال دیگر هم ایجاد نشود بلا خره پایه های فکری اش اینهاست. (4/4/1381)

مقدمه مولف

در این سخنرانی ها کوشیده شده که مهمترین پایه های فکری اسلام، از سازنده ترین و زنده ترین ابعادش در خلال آیات رسا و روشن قرآن جستجو شود. و آنگاه ضمن تشریح تبینی که شیوه تدبر و تعمق در قرآن را به شنوندگان بیاموزد. پایه های مزبور در این آیات مشخص و نشان داده شده. و در موارد لازم از روایات صحیح صادره از پیامبر خدا و ائمه معصومین علیهم السلام برای توضیح و تاکید بهره گیری گردد. تا ضمن اینکه آیاتی از قرآن مورد تامل و تدبر و فهم قرار گرفته اصلی از اصول اسلام ،آن هم از دیدگاهی علمی و زاینده تامل تعهد و تکلیف و به عنوان یکی از نقاط طرز تفکر و ایدئولوژی اسلام تبیین گردیده باشد.