فایل صوتی استاد عالی پاداش بیماری

فایل صوتی استاد عالی پاداش بیماری :
شما تا حالا ندیده اید کسی که تو بلا هست منم منم بزنه تو عبادات منم منم میزنه آدم .
یعنی توقع پیدا میکنه یواش یواش اما تو بیماری همش التماسه و آدم غرور پیدا نمی کنه.
پیامبر به عیادت سلمان رفت فرمود که سلمان در عوض این بیماری خدا سه چیز بهت میده:

_ دائم ذکر میگی و باد خدا هستی
_ در حالت مریضی دعا مستجاب است
_ این بیماری گناهی را برا تو باقی نمی گزاره مگر اینکه پاکش می کنه

فایل صوتی استاد عالی پاداش بیماری