معرفی شخصیتهای الگوساز کودک و نوجوان دنیای امروز

معرفی شخصیتهای الگوساز کودک و نوجوان دنیای امروز؛

کارتونها
فیلمها
موسیقیها
بازیها

قطعاتی هستند که هر یک به تنهایی و گاهی باهم  شخصیت ما و فرزندانمان می سازند.
مدیریت شکل گیری شخصیت فرزندمان به دست کیست؟؟
چه کسانی و چه چیزهایی در طول شبانه روز  محبوب قلب فرزندمان هستند؟؟؟
محبوبیت یک چیز برای بچه  موجب الگو شدن آن فرد یا شی در قلبش میشود؛
قلب مرکز و فرمانده وجود هر انسان.

باربی؛سرباز پیروز جنگ نرم

آموزش:به دختران می آموزد که جامعه مدرن چه انتظاراتی از آنان دارد.
شعارش: زن یعنی تن نمایی ،زندگی یعنی اصالت لذت ،باربی روح آمریکایی.
آیا میشود با کارتن یا عروسکی انس گرفت ولی ازش متاثر نشد.

ویژگی های شخصیتی باربی:

خانواده مشخصی ندارد.
اعتقاد به پری ها و جادو به عنوان نماد معنویت در زندگی او جایگاه ویژه ای دارد.
او اکثرا پرنسس و گاهی هم دوست دختر پرنسس است.
شخصیتی لذت طلب و دنبال خوشگذرانی دارد.
علاقه زیادی به استفاده از لباسهای تجملاتی و محرک دارد./ کتاب جادوگران برهنه؛ نعیمه اسلاملو
آیا این ویژگیهای کلیدی به فرزند ما که کارتن باربی ببیند یا با عروسکش بازی کند و انس بگیرد منتقل نمیشود؟

خواننده موسیقی راک
پرستار
افسر پلیس
ژیمناست
دزد
گدا
معتاد
الکلی
رقاص
نظامی
انتحاری
فاحشه
و…..
به بچه ها چه پیامی رو میده؟

معرفی شخصیتهای الگوساز کودک و نوجوان دنیای امروز

شناسنامه باربی/ کتاب جادوگران برهنه؛ نعیمه اسلاملو

سوپرمن

مهم ترین ویژگی :

ابر قهرمان و منجی ای که با انجام اعمال فوق بشری مدعی داشتن قدرتهای خدا و ویژگی های پیامبران است.
او زمینی نیست و متعلق به سیاره دیگری است.
سوپرمن ،نیرو و قدرتهای فوق العاده ای دارد.
او دارای شخصیتی منجی و صلح دوست است.
او شخصیتی فرا قانون است و به قوانین اهمیت می دهد.
علاقه ای به ازدواج و تشکیل خانواده ندارد.
آمریکایی و آمریکا دوست است./ کتاب سفیران آمریکایی ؛نعیمه اسلاملو

آنچه مسلم است اینکه کودکان و نوجوانان در مواجه با شخصیتهای مافوق بشر و قهرمان،او را تحسین می کنند و می خواهند امثال او باشند و از او یاد بگیرند.
براستی طراحی سوپرمن بر اساس برخی قدرتهای مافوق بشری؛ به دنبال چه نوع و سطحی از تاثیرگذاری بر کودکان و نوجوانان است؟