وظایف پدر و مادر در دوران ادب برای رشد فکری و اخلاقی کودک

وظایف پدر و مادر در دوران ادب

 

وظایف پدر و مادر در دوران ادب

وظایف پدر و مادر در دوران ادب برای رشد فکری و اخلاقی کودک

کمی قبل از هفت سالگی ، باید به تدریج فرزند خودمان را برای آغاز یک دوران جدید از زندگی آماده کنیم.

دورانی که بچه باید دستورها یا برنامه های شخصی را اجرا کند. مثلا اگر یک جایی مثل اتاق یا وسایل شخصی خودش را مرتب نکرده است،به او بگویم:«ببین!اینجا  را مرتب نکرده ای. ولی اشکال ندارد،فعلا خودم مرتب می کنم. ولی از هفت سالگی (از چند ماه دیگر) باید اتاقت را خودت مرتب کنی. …»

1. سن شروع اولین دوره آموزشی مبارزه با نفس.

با توجه به روایات، اولین دور آموزشی مبارزه با نفس برای فرزندان از سن 7 سالگی آغاز می شود. پدر و مادر از سن هفت سالگی باید رعایت ادب را به فرزندان خود آموزش بدهند. تا بچه ها اصل مبارزه با هوای نفس را درک کرده و بدانند که باید با دلم میخواهد های نا بجای خودشان مبارزه کنند. برخی پسرها تنها در طول خدمت سربازی رعایت نظم و برخی آداب را تمرین می کنند. 18 سالگی برای این منظور خیلی دیر است.

      2. نظم و مقررات در دوران ادب.

در دوران ادب زندگی کودک باید توام با نظم و مقررات باشد. تا بچه ها در این محیط ، رعایت نظم و ادب را یاد بگیرند. بچه باید کارهای مثل مرتب کردن وسایل شخصی و محل زندگی. رعایت وقت خواب و بیدار شدن ، احترام به بزرگتر و خیلی از آداب را در این سال ها رعایت کند. تا بفهمد که دنیا جای راحت طلبی و بی مبالاتی نیست.

     3. دلسوزی های بی جا

پدر و مادر ها نباید از سر دلسوزی های بی جا و به خاطر اینکه رعایت کردن این آداب، برای فرزندشان کمی سخت است. او را از این کارها معاف کنند. باید بدانند که این سختی ها در ذات زندگی دنیا وجود دارد و این مخالفت با هوای نفس برای رشد تربیت فرزندشان لازم است.

       4.آموزش توام با مهربانی

البته آموختن مقررات و الزام کودکان به نظم باید توام با مهربانی و نشاط با شد. و برای اینکه نظم پذیری برای فرزندان             آسان شود باید پدر و مادر خود در این زمینه الگو باشند.

      5. غفلت از دوران ادب

بچه ای که از هفت تا چهارده سالگی، ادب نشده باشند و با راحت طلبی خودش مخالفت نکرده باشند. الان یک دفعه             ای می خواهید به او بگویید «بیا نماز بخوان» خب او طبیعتا قبول نمی کند. چرا؟ آیا ایمان ندارد؟ نه؛ ایمان دارد.                     احتمالا  پدر و مادرش گفته اند: «حالا بچه خوبی است، بگذار طبق میل خودش رفتار کند، فعلا که کار بدی انجام                    نمی دهد.»