کار جریان تحریف، آدرس غلط دادن برای حل مشکل تحریم است

مثل همیشه هشدار ها واضح بود و صریح برای کسانی که دنبال واقعیت ها هستند.

کار جریان تحریف، آدرس غلط دادن برای حل مشکل تحریم است. 1399/5/10

گاهی وقتها با کمی دقت در اتفاقات و واکنش ها می شود جریان تحریف را واضح و ملموس دید، مثل زمانی که جای جلاد و شهید را به راحتی عوض کردند؛ یا غرب را بزک کرده به خورد افکار عموم دادند؛ یا همین باغ برجام که قرار بود همه تحریم ها را یکجا بردارد.
تحریف همیشه کارش بد یا وارونه نشان دادن حقایق داخلی نیست. بلکه گاهی وقت ها از جهنم پیش رو بهشتی می سازد افسانه ای و فریبنده.

در جریان تحریف نیازی نیست روی رسانه های غرب و مزدورانشان حساس شویم تا بتوانیم تحریف را ببینیم.
اگر نیم نگاهی به پروژه نفوذ بیاندازیم و آن را ربطش بدهیم به جریان تحریف و نگاهی به تیتر رسانه های داخلی بیاندازیم.
به خوبی رد پای نفوذ در رسانه های داخلی و اعمال قدرت جریان تحریف را می بینیم.

عیان ترین آنها تفسیر به رای آخرین سخنرانی رهبر انقلاب در 1399/9/26 دیداردست‌اندرکاران مراسم سالگرد شهادت حاج قاسم سلیمانی و خانواده شهید سلیمانی است.

اگر بتوانیم با روش درست، عاقلانه، با روش اسلامی و ایرانی، با روش عزّتمندانه تحریم را برطرف کنیم، باید برطرف کنیم. امّا به این نیندیشید؛ عمده به خنثیٰ کردن تحریم بیندیشید. 1399/9/26

جریان تحریف کار را به جایی رسانده است که واضح ترین سخنان رهبر انقلاب را نیز با بی شرمی تمام تحریف می کند و به روی خود هم نمی آورد.
در همین راستا پایگاه اطلاع رسانی khamenei.ir لوح «کار جریان تحریف» را منتشر کرد.
کار جریان تحریف، آدرس غلط دادن برای حل مشکل تحریم است

پی نوشت:

تکلیف دشمن که مشخص است ، جریانات داخلی به چه منظوری در زمین دشمن توپ میزنند؟
چرا رسانه های داخلی با جریان تحریف هم سو می شوند؟
چه جریانی از هم سویی رسانه های داخلی با جریان تحریف سود می برد؟